Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Bond van Wipschutters is als download (PDF) beschikbaar.

Download het Huishoudelijk Reglement.