Historie

Bekijk een historische foto van Jeroen (opent in nieuw venster).

Afscheid twee Rinussen

Rinussen

Deze twee heren hebben een prachtige staat van dienst voor onze schutterssport. Allereerst Rinus Verdonk, hij nam in 2006 afscheid van het bestuur. We hadden graag gezien dat hij zijn 25 jaar vol had gemaakt. Als bestuur hebben we nog getracht om hem op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Een 25-jarig jubileum hadden we hem zo graag gegund en samen met hem gevierd. Gelukkig blijft Rinus nog volop in de running voor de schutterssport en hebben we uiteraard nog steeds goede kontakten

Rinus Repkes, na zovele jaren in het bestuur van de jeugdafdeling en 22 jaar in het bestuur van de Zuid-Bevelandse Bond nam hij afscheid in 2007 van het bestuur. Gedreven als hij was, hij ging overal achteraan. Een bus regelen voor de jeugd, zodat zij voor niemendal mee konden naar de Europese Kampioenschappen, een doos bonbons voor de dames die de concoursboekjes verzorgden, de financiën van de Bond moesten op orde zijn en ga zo maar door.

Rinus en Rinus namens het Bestuur en de leden bedankt voor jullie inzet.

Rinussen